Opdrachtgever

VONK

Service

Branding, Website, Video,

Social media, Copywriting, Illustraties

VONK is een excellentieprogramma van SintLucas, een vakschool voor creatief talent. Hier krijgen studenten de vrijheid en ruimte om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te leren. 

Studenten worden uitgedaagd om in meerdere mogelijkheden te denken en

te experimenteren. Ze krijgen de kans om als jonge professionals een plek

in te nemen die er voor hen toe doet en voor wereld om hen heen. Na een succesvolle pilot is het tijd om school breed studenten te werven. Hiervoor is onder andere een huisstijl, website & promo video gemaakt.

Credits

Klik hier

Om onderwijs aan te bieden wat actueel is en dus relevant blijft, gelooft VONK in het belang van samenwerkingen met de buitenwereld. Op deze manier kunnen ze hun studenten begeleiden in hun persoonlijk leerbehoefte, maar bouwen ze ook een warm netwerk op: een collectief van mensen die iets voor elkaar kunnen en willen betekenen. Een voorbeeld hiervan is de VONK stippenkaart. 

De VONK stippenkaart is een belangrijk onderdeel van de filosofie van VONK, namelijk geven en teruggeven. De stippenkaart is een manier om huidige studenten, alumni en andere partijen met wie VONK samenwerkt bij elkaar te brengen om van elkaar te kunnen leren. Dit kan een workshop, lezing, challenge of iets anders zijn. Bij iedere dienst spaar je een wederdienst. Hieruit ontstaat een collectief van mensen die willen leren en iets willen betekenen voor een ander.

Lead Design: Esther Matthijsse

Copywriting: Jeanny Kaethoven, Rutger Dragstra, Esther Matthijsse

Design: Jerrold Saija, Marloes van de Kerkhof, Kris van Gendt

Web Design : Rutger Dragstra

Video: Esther Matthijsse

Animaties: Esther Matthijsse

Fotografie: Sacha Hoebergen